Terug
r

regiebasis

Als een aannemingscontract wordt uitgevoerd op regiebasis dan wil dat zeggen dat de aannemer een vergoeding ontvangt voor de werkelijk gemaakt uitvoeringskosten (zoals arbeidsloon en materiaal), verhoogd met opslagen voor winst en algemene kosten.

Over het algemeen kiezen partijen voor een regieovereenkomst Een aannemingsovereenkomst waarbij op basis van de werkelijke uitvoeringskosten wordt afgerekend.
» Meer over regieovereenkomst
regieovereenkomst
in situaties dat het door de aard van het werk of wegens tijdsgebrek niet mogelijk is de te verrichten werkzaamheden goed te omschrijven en te begroten. Als dat wel het geval is wordt vaak voor een vaste aanneemsom De prijs die een opdrachtgever aan een aannemer verschuldigd is in het kader van een aannemingsovereenkomst.
» Meer over aanneemsom
aanneemsom
gekozen. Dat is één prijs voor het hele werk (uitgezonderd meerwerk Verrichtingen van de aannemer aan een werk die buiten het overeengekomen werk vallen.
» Meer over meerwerk
meerwerk
).

Bij regiebasis weet de opdrachtgever dus niet van te voren hoeveel hij prijs aan de werkzaamheden kwijt is. Als het werk langer duurt dan verwacht komt het dus voor zijn rekening aangezien hij per uur betaalt. Bij een vaste aanneemsom ligt het risico in dat opzicht bij de aannemer.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op