Terug
b

bestuurlijke boete

Een bestuurlijke boete kan in het kader van bestuursrechtelijke handhaving worden opgelegd aan burgers of ondernemingen die een overtreding hebben begaan. De boete wordt zonder Tussenkomst Wanneer een derde een zelfstandige procespartij wil innemen in een reeds aanhangig geschil.
» Meer over tussenkomst
tussenkomst
van het OM of een rechter opgelegd door een daartoe bevoegd overheidsdienst. Van de bestuursrechtelijke overtreding wordt een beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
opgesteld. Hiertegen (alsmede tegen het besluit om een boete op te leggen) kan bezwaar worden gemaakt.

Voorbeelden zijn de verkeersboete, boete voor het te laat indienen van een belastingaangifte of de boete wegens het niet voldoen aan voorwaarden voor een uitkering.

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau is met de inning en incasso van de meeste boetes belast.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op