Terug
o

ontslag op staande voet

Als er sprake is van een dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
(bijvoorbeeld diefstal of roekeloos gedrag van de werknemer) kan de werkgever de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
met de werknemer onverwijld opzeggen en hoeft hij geen rekening te houden met een opzegtermijn. Dit heet ontslag op staande voet.

Tegelijkertijd met het ontslag op staande voet moet de werkgever de reden van het ontslag meedelen aan de werknemer. Deze mededeling (welke ook schriftelijk kan zijn) moet ondubbelzinnig zijn. Voldoet de werkgever niet aan deze formele eisen dan is de werkgever schadeplichtig.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op