compensatie

Vergoeding van geleden nadeel / schade.

Een schadevergoeding maakt vaak deel uit van de vorderingen in een gerechtelijke procedure. Compensatie kan betrekking hebben op materiële schade Schade aan het vermogen van de benadeelde
» Meer over materiële schade
materiële schade
en immateriële schade Ander nadeel dan vermogensschade.
» Meer over immateriële schade
immateriële schade
. Een compensatieregeling is een regeling waarbij voor een categorie benadeelden de (hoogte van de) vergoeding van schade en de criteria om hiervoor in aanmerking te komen  worden geregeld.

Categorieen:

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op