Terug
c

compensatie

Vergoeding van geleden nadeel / schade.

Een schadevergoeding maakt vaak deel uit van de vorderingen in een gerechtelijke procedure. Compensatie kan betrekking hebben op materiële schade Schade aan het vermogen van de benadeelde
» Meer over materiële schade
materiële schade
en immateriële schade Ander nadeel dan vermogensschade.
» Meer over immateriële schade
immateriële schade
. Een compensatieregeling is een regeling waarbij voor een categorie benadeelden de (hoogte van de) vergoeding van schade en de criteria om hiervoor in aanmerking te komen  worden geregeld.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op