2 min lezen

vve verzekeringen

Denise Janssen
Denise Janssen
Neem contact op

De VvE sluit namens de gezamenlijke appartementseigenaren diverse verzekeringen af. In het reglement van de VvE staat genoemd welke verzekeringen verplicht zijn. Dat is, als een van de modelreglementen is gebruikt, in ieder geval een opstalverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering voor de appartementseigenaren. Optioneel zijn bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekering voor de VvE, een aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur of een milieuschadeverzekering voor de VvE.

Opstalverzekering

De opstalverzekering dekt schade aan de gemeenschappelijke zaken die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, blikseminslag of water. In de polis staat precies omschreven tegen welke risico’s de verzekering dekking biedt, en tegen welke risico’s niet. In de splitsingsakte is ook bepaald of het bestuur verplicht is in de opstalverzekering glas mee te verzekeren. Klik hier om meer te lezen over de opstalverzekering van de VvE.

Aansprakelijkheidsverzekering VvE

Ook de aansprakelijkheidsverzekering is verplicht voor VvE’s. De aansprakelijkheidsverzekering van de VvE dekt schade voor het geval dat de appartementseigenaren wettelijk aansprakelijk zijn. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een gemeenschappelijke zaak gebrekkig is en schade veroorzaakt. Te denken valt aan een schoorsteen die van het dak valt op een auto, of erger: op een persoon terecht komt. Klik hier om meer te lezen over de aansprakelijkheidsverzekering van de VvE.

Overige VvE verzekeringen

Het staat de VvE vrij zich ook tegen andere risico’s, dan de hiervoor genoemde, te verzekeren. Zo kan de VvE een rechtsbijstandverzekering afsluiten die in geval van juridische geschillen voorziet in juridisch advies of rechtskundige bijstand in een procedure. Daarnaast kan een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. Die verzekering dekt de schade die het bestuur door haar handelen heeft veroorzaakt bij de VvE. Feitelijk is dan niet de VvE maar het bestuur verzekerd, maar doorgaans wordt de premie wel door de VvE betaald. Een andere verzekering is de milieuschadeverzekering, deze biedt dekking tegen schade aan het milieu. Te denken valt aan vervuiling door asbest.

Nieuws-
brief

Ravel Residence