Aansprakelijkheidsverzekering VvE

De aansprakelijkheidsverzekering van de VvE biedt dekking in de gevallen waarin de gezamenlijke eigenaren in die hoedanigheid wettelijk aansprakelijk zouden zijn voor de schade die een derde lijdt. Te denken valt aan een kind dat van de trap valt in een gemeenschappelijk hal omdat de balustrade afbreekt, of schade die door een afvallende dakpan wordt veroorzaakt. Die schade kan, indien er sprake is van letsel, aanzienlijk zijn. Daarom is de aansprakelijkheidsverzekering, net als de opstalverzekering een verplichte VvE verzekering.