2 min lezen

second opinion door een advocaat

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Second opinion kan uitkomst bieden

Een second opinion is een herbeoordeling van een dossier door een onafhankelijke derde in hetzelfde vakgebied. AMS Advocaten wordt hiervoor regelmatig ingeschakeld.

Integrale herbeoordeling of specifiek advies

Een second opinion kan zien op uiteenlopende aspecten van een zaak. Meestal wordt een zaak integraal aan een andere advocaat ter herbeoordeling voorgelegd. De reden hiervoor kan zijn dat de belangen van de zaak zo groot zijn dat de cliënt zeker wil weten dat de juiste c.q. beste juridische koers wordt gevaren. Het kan ook zijn dat de cliënt het niet eens is met de advisering door zijn advocaat of zelfs vermoedt dat er (beroeps)fouten zijn gemaakt. Voordat de cliënt dan maatregelen neemt, is het nuttig om een second opinion over de zaak te vragen.

Haalbaarheid procedure of hoger beroep

Ook komt het regelmatig voor dat de cliënt een second opinion wenst over de haalbaarheid van een procedure of een hoger beroep. Hiermee kan de cliënt een betere inschatting maken van de risico’s ten opzichte van de kosten. De uitkomst van een second opinion is dus niet altijd een advies tegenovergesteld aan het advies van de behandelende advocaat. Het kan ook een bevestiging zijn dat de zaak zorgvuldig en correct wordt behandeld.

Recht op vrije advocaat keuze

Er geldt een speciale regeling voor zaken die door een rechtsbijstandverzekeraar worden behandeld. Als een verzekerde niet tevreden is met het advies dat hij krijgt of hieraan twijfelt, dan heeft de de verzekerde twee mogelijkheden: het doorlopen van een interne klachtprocedure of het vragen van een second opinion bij een (externe) advocaat naar keuze.

Eigen advocaat kiezen rechtsbijstand

Het recht op een second opinion door een externe advocaat naar keuze is neergelegd in de polisvoorwaarden. De verzekerde mag zelf een eigen advocaat kiezen om deze second opinion uit te voeren. De kosten van dit advies komen voor rekening de rechtsbijstandverzekeraar. Wel is in de regel vereist dat de second opinion advocaat vooraf een kostenafspraak maakt met de verzekeraar.

Nieuws-
brief

Ravel Residence