Onterecht beschuldigd op internet

Het overkomt veel bedrijven en personen dagelijks; vals beschuldigd worden op het internet. Voor de (bijna altijd anonieme) ‘internetpester’ een kleine moeite, maar de gevolgen zijn vaak enorm. Op internet kunnen reputaties eenvoudig geruïneerd worden.

Wanneer is beschuldiging op internet onrechtmatig?

De vraag of een beschuldiging op internet juridisch door de beugel kan, is niet altijd even snel te beantwoorden. Het is een strijd tussen het recht op vrijheid van meningsuiting enerzijds en het recht op bescherming van de eer en goede naam, de persoonlijke levenssfeer en het recht om gevrijwaard te worden van discriminatie anderzijds. Per geval moet de rechter een belangenafweging toepassen. Wel is het zo dat de Hoge Raad in een aantal arresten (uitspraken) geformuleerd heeft hoe rechters bij deze belangenafweging te werk moeten gaan. Als de uitlating onrechtmatig is, dan kan daarvan verwijdering worden geëist, maar ook rectificatie.

Forums kunnen ook aansprakelijk zijn

Websites met fora waarop iedere internetgebruiker kan discussiëren, kunnen ook aansprakelijk zijn voor onrechtmatige beschuldigingen. Dat is in de wet geregeld. Een advocaat kan met een sommatiebrief de betreffende website wijzen op de onrechtmatige content op de website en eisen dat die wordt verwijderd. Weigert de website dat dan is in veel gevallen niet alleen de plaatser van de beschuldigingen, maar ook de website zelf aansprakelijk voor de schade die daarvan het gevolg is. Een kort geding kan dan uitkomst bieden.

Grote mate vrije meningsuiting op social media

Op platforms zoals Facebook en Twitter delen mensen hun meningen en dat gebeurt niets altijd even genuanceerd. Uit de beschikbare rechtspraak komt naar voren dat weliswaar niet elke mening via Facebook of Twitter ongestraft kan worden gedeeld, maar dat daarbij wel een grote mate van vrijheid moet worden aangenomen. Er moet dus wel echt wat aan de hand zijn, wil de rechter oordelen dat een bepaalde mening “de grenzen van het betamelijke” overschrijdt.