1 min lezen

Hoor en wederhoor

Of een uitlating of publicatie onrechtmatig is, hangt van verschillende factoren af. Ook de vraag of er voldoende hoor en wederhoor is toegepast is van belang. Maar, als er geen sprake is geweest van wederhoor, dan betekent dat niet automatisch dat bepaalde uitlatingen daardoor onrechtmatig worden.

Hoor en wederhoor is geen absoluut recht

Of hoor en wederhoor moet worden toegepast, hangt van de situatie af. In zijn algemeenheid geldt dat hoe ernstiger de beschuldigingen die worden geuit, hoe zorgvuldiger de betreffende publicatie tot stand moet komen. Kortom: er bestaat geen afzonderlijk recht op hoor en wederhoor, maar de rechter zal het wel meenemen bij de beoordeling van de vraag of het recht op vrijheid van meningsuiting is geschonden.

Wie beschuldigd wordt moet kunnen reageren

In de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek is uitgewerkt aan welke regels een journalist zich dient te houden. Daarin staan ook regels over de toepassing van hoor en wederhoor. Uitgangspunt van de Leidraad is dat wie beschuldigd wordt, voldoende gelegenheid krijgt te reageren op de aantijgingen.

Nieuws brief

Ravel Residence