1 min lezen

hoor en wederhoor

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Van belang voor de waarheidsvinding

Het is de taak van en journalist om de waarheid aan het licht te brengen. Het zoeken naar hoor en wederhoor is dan ook een journalistiek basisprincipe.

Hoor en wederhoor is geen absoluut recht

Of een uitlating of publicatie onrechtmatig is, hangt van verschillende factoren af. Ook de vraag of er voldoende hoor en wederhoor is toegepast is van belang. Maar, als er geen of onvoldoende sprake is geweest van wederhoor, dan betekent dat niet automatisch dat bepaalde uitlatingen daardoor onrechtmatig worden.

Of hoor en wederhoor moet worden toegepast, hangt van de situatie af. In zijn algemeenheid geldt dat hoe ernstiger de beschuldigingen zijn die worden geuit, hoe zorgvuldiger de publicatie tot stand moet komen.

Kortom: er bestaat geen op zichzelf staand recht op hoor en wederhoor, maar de rechter zal het wel meenemen bij de beoordeling van de vraag of het recht op vrijheid van meningsuiting is geschonden.

Wie beschuldigd wordt moet kunnen reageren

In de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek is uitgewerkt aan welke regels een journalist zich dient te houden. Daarin staan ook regels over de toepassing van hoor en wederhoor. Uitgangspunt van de Leidraad is dat wie beschuldigd wordt, voldoende gelegenheid krijgt om te reageren op de aantijgingen.

Nieuws-
brief

Ravel Residence