Terug
w

werkgeversverklaring

Om in aanmerking te komen voor een hypotheek of een huurhuis wordt vaak om een werkgeversverklaring gevraagd. Dit is een verklaring van de werkgever waarin mededelingen worden gedaan over het inkomen van de werknemer. Ook wordt er verklaard of het dienstverband voor onbepaalde of bepaalde tijd is.

Bij contracten voor bepaalde tijd is voor een hypotheek vaak vereist dat de werkgever verklaart dat hij de  intentie heeft het contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
 te verlengen. Deze intentieverklaring Een schriftelijke verklaring tussen partijen waarin zij hun intentie om een nadere overeenkomst te sluiten vastleggen.
» Meer over intentieverklaring
intentieverklaring
is voor werknemers met een tijdelijk contract essentieel omdat het anders veel moeilijker wordt een hypotheek te krijgen. Veel hypotheekverstrekkers of andere instanties hebben een standaard werkgeversverklaringformulier die door de werkgever kunnen worden ingevuld.

Een werkgeversverklaring heeft vooralsnog enkel externe werking in de zin dat een werknemer geen rechten kan ontlenen aan bijvoorbeeld een in de verklaring neergelegde intentie. Een werkgeversverklaring is geen bindend document.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op