Terug
i

intentieverklaring

Een intentieverklaring is schriftelijke vastlegging tussen partijen van hun intenties ten aanzien van een nog nader uit te werken overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
.

vastlegging onderhandelingsvoorwaarden

Bij omvangrijke contracten is het gebruikelijk dat partijen voorafgaand aan een onderhandelingsproces onderhandelingsvoorwaarden vastleggen in een intentieovereenkomst. Dit geeft houvast bij de uitwerking en onderhandeling van de overeenkomst.

intentieverklaring niet bindend

Een intentieverklaring is in principe niet bindend. In sommige gevallen kan er wel een bindende afspraak zijn neergelegd in de intentieverklaring maar dit hangt volledig af van de formulering. Specifieke voorwaarden die zijn opgenomen in een intentieverklaring kunnen partijen ook binden.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op