Terug
v

vastgoedschade

Van vastgoedschade is sprake als een eigenaar van een onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerend goed
lagere verhuur- of verkoopopbrengsten heeft als gevolg van een omstandigheid waarvoor een ander aansprakelijk is. Bij de bepaling van vastgoedschade wordt onder meer uitgegaan van de historische prijsontwikkeling voor vergelijkbare vastgoed of lokale vastgoedprijzen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op