Terug
s

sans prejudice

Een schikkingsvoorstel dat “sans prejudice” wordt gedaan houdt in dat aan dit voorstel later geen rechten kunnen worden ontleend. De aanbieder maakt het voorbehoud om op het voorstel terug te komen. Hij is pas gebonden aan het voorstel als het wordt geaccepteerd. Er wordt ook wel van een ‘betaling uit coulance’ of een onverplichte betaling gesproken, d.w.z. zonder rechtsgrond. De term komt meestal voor in schikkingsonderhandelingen over (schade)claims waarbij de aanbiedende partij een betalingsvoorstel wil doen om de zaak te sluiten zonder aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
te erkennen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op