Terug
r

reclameren

Als een gekocht product niet deugdelijk is, dan moet de koper binnen bekwame tijd klagen bij de verkoper. Dit heet reclameren. Het niet-naleven van deze klachtplicht De plicht van een koper om tijdig een gebrek aan een gekochte zaak te melden bij verkoper.
» Meer over klachtplicht
klachtplicht
heeft tot gevolg dat de koper zijn rechten wegens non-conformiteit Non-conformiteit houdt in dat een verkochte zaak, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.
» Meer over non-conformiteit
non-conformiteit
(het niet voldoen van een product aan de eisen) verliest.

Reclameren kan ook zien op het protesteren tegen een factuur. Vaak staat in algemene voorwaarden opgenomen dat als een klant een factuur krijgt (bijvoorbeeld een telefoonrekening), hij binnen een bepaalde termijn moet reclameren als hij het oneens is met de factuur, bij gebreke waarvan hij zich er niet meer op kan beroepen dat de factuur onjuist is.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op