Terug
k

klachtplicht

Onder de klachtplicht wordt verstaan de plicht van een koper om gebreken aan een gekochte zaak binnen een redelijke tijd na ontdekking te melden aan de verkoper. De koper die niet op tijd klaagt verliest zijn rechten zoals recht op herstel of schadevergoeding.

Bij consumentenkoop De koop van een roerende zaak door een particulier bij een bedrijf.
» Meer over consumentenkoop
consumentenkoop
is een melding binnen twee maanden na ontdekking van de non-conformiteit Non-conformiteit houdt in dat een verkochte zaak, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.
» Meer over non-conformiteit
non-conformiteit
in de regel tijdig.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op