Terug
o

ongedaanmakingsverbintenis

De verplichting van contractspartijen om na de ontbinding van een tussen hen bestaande overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
de reeds door hen ontvangen prestaties ongedaan te maken. Bijvoorbeeld door het teruggeven van een verkregen zaak.

Als ongedaanmaking niet (meer) mogelijk is, dan treedt een vergoeding in de plaats ter waarde van de reeds verrichte prestatie.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op