Terug
o

onderzoeksplicht

Onderzoeksplicht ziet op de plicht van een contractpartij om onderzoek te verrichten naar het object van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
 en de mededelingen van de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
hieromtrent te verifiëren.

Hoewel een koper in beginsel mag afgaan op de omschrijving die een verkoper geeft van de betreffende zaak, kunnen de omstandigheden ertoe leiden dat een koper niettemin zelfstandig onderzoek moet verrichten. Deze onderzoeksplicht is zwaarder voor professionele dienstverleners. Een notaris mag niet louter afgaan op (achteraf onjuiste) informatie van zijn client.

Als een contractspartij niet aan zijn onderzoeksplicht heeft voldaan dan kan hij aansprakelijk worden gehouden voor de schadelijke gevolgen die deze schending tot gevolg heeft gehad. Ook zal hij moeilijker verhaal kunnen halen op de wederpartij op grond van schending van de mededelingsplicht.

Tegenover de onderzoeksplicht staat de mededelingsplicht. Dit is de plicht van een contractpartij om voor de overeenkomst relevante feiten en informatie aan de wederpartij (uit eigen beweging) mee te delen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op