Terug
n

nietig

Rechtshandelingen hebben pas rechtsgevolg als ze op de juiste manier tot stand zijn gekomen of als partijen betrokken bij die rechtshandeling Een rechtshandeling is een feitelijke handeling met rechtsgevolg.
» Meer over rechtshandeling
rechtshandeling
handelingsbekwaam zijn.

Een ongeldige rechtshandeling is nietig. De gronden voor nietigheid staan in de wet. Als een rechtshandeling nietig is, dan is het alsof de rechtshandeling nooit heeft bestaan. Nietigheid geschiedt van rechtswege, dat wil zeggen: er hoeft geen beroep op te worden gedaan. Een nietige rechtshandeling (bijvoorbeeld een rechtshandeling in strijd met de wet, goede zeden of openbare orde is) is dus automatisch ongeldig. 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op