Terug
n

nakoming

Het voldoen aan een verbintenis wordt nakoming genoemd. Deze verbintenis kan zien op een betalingsverplichting of de aan betaling verbonden tegenprestatie. Als een contractspartij haar contractuele verplichting niet nakomt, kan de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
onder meer nakoming vorderen of in sommige gevallen direct tot ontbinding van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
overgaan.

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op