Terug
k

kwalitatieve verplichting

Een kwalitatieve verplichting ziet op de verplichting ten aanzien van een registergoed om iets te dulden of niet te doen. Bij overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
kan worden bedongen dat deze verplichting zal overgaan op opvolgende eigenaren of rechthebbenden. De verplichting volgt aldus het registergoed.

Het beding dient bij notariële akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
te worden opgemaakt en worden ingeschreven in de openbare registers. Zij die het registergoed of een recht daarop verkrijgen, raken door de werking van het artikel van rechtswege gebonden aan het beding.

Als het beding onredelijk bezwarend is, kan een rechtzetten de van het registergoed bij de rechter om het beding te ontbinden.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op