derogerende werking

Het in een bijzonder geval buiten toepassing laten van een bepaling in een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
tussen partijen omdat in het specifieke geval toepassing in strijd met de redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
wordt gehandeld.

Categorieen:

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op