derdenbescherming

Bescherming van een derde die te goeder trouw een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
is aangegaan en niet beter kon weten dan dat daar geen kwalijke gevolgen aan verbonden zouden zijn.

Categorie
,

Regeling

Wetsartikel
3:36

Gerelateerde begrippen
goede trouw