Terug
d

derdenbescherming

Bescherming van een derde die te goeder trouw een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
is aangegaan en niet beter kon weten dan dat daar geen kwalijke gevolgen aan verbonden zouden zijn.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op