derdenbeding

Een derdenbeding is een bepaling (beding) in een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
waarop een derde, die geen partij is bij de betreffende overeenkomst, een beroep kan doen. Een derde kan bepaalde aanspraken op (één van) de contractpartijen ontlenen aan een derdenbeding. De derde moet dan de gelding van het derdenbeding aanvaarden.

Categorieen:

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op