dading (mv: dadingen)

Een (vaststellings) overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
waarmee een schikking tussen partijen tot stand is gebracht, althans is vastgelegd.

Categorie

Regeling

Wetsartikel
7:900

Synoniemen
vaststellingsovereenkomst