Terug
c

conformiteit

Het vereiste van conformiteit (of conformiteitsbeginsel) bij koop houdt in dat een verkochte zaak moet voldoen aan de verwachtingen die de koper daarvan op grond van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
mocht hebben. Dit is één van de hoofdverplichtingen van de verkoper.

Wanneer een zaak niet de eigenschappen bezit die de koper mocht verwachten dan spreken we van non-conformiteit Non-conformiteit houdt in dat een verkochte zaak, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.
» Meer over non-conformiteit
non-conformiteit
. Of een zaak voldoet aan de eigenschappen die een koper mocht verwachten hangt af van de zaak en de omstandigheden. De verwachtingen van een koper van een gloednieuwe auto zijn hoger dan die van de koper van een derdehands auto.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op