Terug
b

buitengerechtelijke vernietiging

Sommige rechtshandelingen kunnen via een buitengerechtelijke verklaring worden vernietigd. Deze verklaring moet worden gericht tot hen die partij bij de rechtshandeling Een rechtshandeling is een feitelijke handeling met rechtsgevolg.
» Meer over rechtshandeling
rechtshandeling
zijn. De buitengerechtelijke vernietiging is een  eenzijdig gerichte rechtshandeling en heeft effect op het moment dat de verklaring de geadresseerde heeft bereikt.

Een rechtshandeling met betrekking tot een registergoed die heeft geleid tot een inschrijving in de openbare registers of tot een tot een levering van een registergoed bestemde akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
, kan slechts worden vernietigd indien alle partijen in de vernietiging berusten. Een dergelijke rechtshandeling met betrekking tot een registergoed kan derhalve in beginsel alleen door een rechterlijke uitspraak worden vernietigd.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op