bruikleenovereenkomst (mv: bruikleenovereenkomsten)

De  overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
waarbij een partij een zaak om niet in gebruik geeft aan een andere partij onder de voorwaarde dat deze de zaak na gebruik weer terug zal geven.

In het dagelijkse leven spreekt men van (uit)lenen. De lener is verplicht als goed huisvader voor de geleende zaak te zorgen. De uitlener blijft eigenaar van de zaak. De uitlener mag de zaak niet terugeisen voor de afgesproken leentermijn is verstreken. Is er geen termijn afgesproken dan kan de zaak pas worden terug geëist als de lener van de zaak gebruik heeft kunnen maken, tenzij de uitlener de zaak opeens dringend nodig heeft.

Categorie

Regeling

Wetsartikel
7a:1777

Synoniemen
overeenkomst van bruikleen, bruikleen, leningsovereenkomst, lenen, uitlenen