Terug
b

boedel

Alle bezittingen van een natuurlijk persoon Een mens met rechten en plichten.
» Meer over natuurlijk persoon
natuurlijk persoon
of rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
.

Bij een faillissement maakt de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
de boedel te gelde om de schulden van de failliet te voldoen. Bij echtscheidingen spreekt men over verdeling van de boedel wanneer het gaat om de huisraad en overige roerende zaken.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op