Terug
b

bewaarneming

Als partijen overeenkomen dat de één zaken voor de ander bewaart, noemen we dit bewaarneming. De bewaarnemer neemt de verplichting op zich om de door de bewaargever toevertrouwde zaak te bewaren en deze ook weer terug te geven. Op de bewaarnemer rust een zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
.

Of de bewaargever voor de bewaarneming loon verschuldigd is aan de bewaarnemer hangt af van de vraag of de bewaarnemer handelt in een professionele hoedanigheid.

Ook de hotelhouder valt aan te merken als bewaarnemer voor zaken die door gasten in zijn hotel zijn meegebracht. Ook al hebben partijen geen specifieke bewaarnemingsovereenkomst gesloten, de hotelhouder is aansprakelijk voor beschadiging of verlies van in het hotel meegebrachte zaken.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op