Terug
b

battle of forms

Geschil tussen contractspartijen over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden

Bij overeenkomsten is het gebruikelijk algemene voorwaarden van toepassing te verklaren. Degene die een aanbod doet zal expliciet zijn algemene voorwaarden van toepassing moeten verklaren door hier naar te verwijzen. Maar als de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
vervolgens in de aanvaarding van het aanbod naar andere algemene voorwaarden verwijst, dan rijst de vraag welke voorwaarden op de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
van toepassing zijn. De wet schrijft voor dat aan de tweede verwijzing (die bij de aanvaarding) geen werking toekomt als daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de eerste set algemene voorwaarden -waarnaar bij aanbod was verwezen– uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op