Terug
a

arbitrageclausule

Een arbitrageclausule (of arbitragebeding) is een bepaling in een contract, statuten of algemene voorwaarden waarin partijen overeenkomen toekomstige geschillen die tussen hen zouden kunnen ontstaan te beslechten door middel van arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
arbitrage
. Een arbitrageclausule sluit de weg naar de gewone rechter uit.

Een arbitrageclausule is een overeenkomst van arbitrage. Een andere overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
van arbitrage ziet op het arbitraal compromis. Het verschil is dat bij een compromis partijen overeenkomen een reeds bestaand geschil aan arbitrage te onderwerpen. De overeenkomst tot arbitrage wordt bewezen door een geschrift. Als een arbitrageclausule in algemene voorwaarden is opgenomen, gelden de regels voor toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

Arbitrageclausules kom je vaak in bouwcontracten tegen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op