aanvaarding (mv: aanvaardingen)

Als een aanbod wordt gedaan en deze wordt aanvaard, komt er een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
tot stand. Aanvaarding is een tot de aanbieder gerichte wilsverklaring dat met het aanbod wordt ingestemd. De aanvaarding is vormvrij maar het aanbod kan een bepaalde vorm voorschrijven (bijvoorbeeld dat de aanvaarding schriftelijk moet geschieden).

Categorie

Regeling

Wetsartikel
6:217

Gerelateerde begrippen
aanbod en aanvaarding, aanbod