Terug
v

vexatoir beslag

Een vexatoir beslag is een beslag dat -gezien de omstandigheden- onnodig is gelegd en waarbij de beslaglegger geen of nauwelijks belang. Een vexatoir beslag is een onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
beslag en zal door de rechter -op vordering van de beslagene- moeten worden opgeheven.

Onrechtmatig beslag

Een beslag is vexatoir als het is gelegd met geen ander doel dan de schuldenaar te schaden, of als er geen vordering aan de beslaglegging ten grondslag ligt. Ook als de beslaglegger het beslag voor een te hoog bedrag of te lichtvaardig (zonder rekening te houden met de belangen van de beslagene) heeft gezegd, kan het beslag vexatoir worden aangemerkt.

De beslaglegger van een onrechtmatig beslag is in principe aansprakelijk voor de schade die door het beslag is ontstaan.

 

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op