Terug
u

uitvoerbaar bij voorraad

Als een vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard dan kan het vonnis direct worden geëxecuteerd ook al is de hoofdzaak of het hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
nog niet afgedaan. Wordt tegen een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard hoger beroep of een ander rechtsmiddel ingesteld, dan schorst dat de bevoegdheid om het vonnis te executeren (uit te voeren) niet.

Wil een partij de executie niettemin schorsen, dan kan een schorsingsincident of een executiegeschil aanhangig worden gemaakt.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op