Terug
r

restitutierisico

Het risico dat een  betaalde geldsom niet kan worden terugbetaald, bijvoorbeeld als het bedrag is betaald ter voldoening van een vonnis en dit vonnis later wordt vernietigd.

Het restitutierisico speelt met name een rol in kort gedingen waarin een geldbedrag wordt gevorderd. Omdat een vonnis in kort geding een voorlopige maatregel is, kan een geldvordering enkel worden toegewezen als de vordering in hoge mate vaststaat, de eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
een spoedeisend belang Voor een toewijzing van een vordering in kort geding moet er sprake zijn van spoedeisend belang.
» Meer over spoedeisend belang
spoedeisend belang
heeft en het restitutierisico niet aan toewijzing in de weg staat. Als een eiser in financiële moeilijkheden verkeert, zijn er weinig mogelijkheden voor de gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
om de geldsom terug te halen als in verdere procedure het toewijzende vonnis wordt vernietigd door een hogere rechter of bodemrechter. Daarom weegt de voorzieningenrechter dit risico mee bij de afweging of de vordering moet worden toegewezen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op