Terug
o

omkeringsregel

De algemene regel in het bewijsrecht is: hij die stelt, moet bewijzen. Iemand die bv. stelt dat hij schade heeft geleden door een onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
van een ander, zal moeten aantonen dat deze derde onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
heeft gehandeld. Vervolgens zal hij moeten bewijzen dat zijn schade is veroorzaakt door deze onrechtmatige gedraging (het causale verband). Dit volgt uit artikel 150 Rv.

De omkeringsregel houdt in dat als er een norm geschonden is welke norm strekt tot het beperken van een specifiek gevaar, de opgetreden schade moet worden vermoed in causaal verband te staan met de geschonden norm. Tenzij de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
het tegendeel bewijst. Het betreft dus een uitzondering op artikel 150 Rv.

Omkering bewijslast

Toepassing van de omkeringsregel brengt met zich mee –zoals de naam ook zegt- dat de bewijslast in feite wordt omgekeerd: is het normaal aan de partij die een beroep doet op een feit om dit feit te bewijzen, zal nu de persoon die wordt aangesproken aannemelijk moeten maken dat ook indien hij de juiste maatregelen in acht had genomen, de schade zou zijn ontstaan.

Bij toepassing van de omkeringsregel wordt de fictie aangenomen dat het bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
van het causale verband tussen gedraging en de ontstane wijze, is geleverd. De aangesproken partij moet tegenbewijs leveren, door aannemelijk maken dat dit causale verband ontbreekt.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op