Terug
m

meineed

Als iemand opzettelijk een valse getuigenis aflegt onder ede, dan pleegt deze persoon meineed. In het Nederlands procesrecht is iedere getuige verplicht een verklaring af te leggen (behalve als er een beroep op een verschoningsrecht Het recht van een getuige om te zwijgen en geen getuigenverklaring af te leggen.
» Meer over verschoningsrecht
verschoningsrecht
kan worden gedaan). De getuige is verplicht naar waarheid te verklaren. Voor aanvang van het getuigenverhoor moet de getuige de eed (bij getuigenverhoor) De plechtige verklaring dat je (op God) zweert de waarheid te vertellen.
» Meer over eed (bij getuigenverhoor)
eed
of de belofte (bij getuigenverhoor) De plechtige belofte van een getuige om de waarheid te vertellen tijdens een getuigenverhoor.
» Meer over belofte (bij getuigenverhoor)
belofte
afleggen.

Meineed strafbaar

Meineed is strafbaar gesteld in artikel 207 van het Wetboek van Strafrecht. Op meineed staat een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar of een geldboete van de vierde categorie.

Meineed in strafzaken wordt zwaarder bestraft. Als de valse verklaring is afgelegd in een strafzaak en ten nadele van de beklaagde of verdachte strekt, dan wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op