Terug
l

lijfsdwang

Een dwangmiddel gericht op het dwingen van een schuldenaar tot het voldoen aan een civiel vonnis waarbij de schuldenaar in een huis van bewaring wordt geplaatst totdat hij aan het vonnis heeft voldaan.

Op verzoek van de schuldeiser kan een rechter toestaan de tenuitvoerlegging van een vonnis bij lijfsdwang uit te spreken. Lijfsdwang, ofwel gijzeling, wordt enkel onder restrictieve voorwaarden toegepast en geldt als ultimum remedium. Enkel als geen ander alternatief dwangmiddel bestaat of mag baten en als het belang van de schuldeiser de toepassing daarvan rechtvaardigt. Voorts kan lijfsdwang alleen worden toegepast bij  vonnissen of beschikkingen die geen veroordeling tot betaling van een geldsom inhouden (uitgezonderd is alimentatie). Voor een veroordeling tot betaling staat de schuldeiser een dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom
dwangsom
ter beschikking als drukmiddel.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op