Terug
g

gezag van gewijsde

Beslissingen die zijn opgenomen in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, hebben in een ander geding tussen dezelfde partijen bindende kracht. Het vonnis heeft dan gezag van gewijsde. Kracht van gewijsde betekent dat er tegen een vonnis geen (gewone) rechtsmiddelen, zoals hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
, meer openstaan.

Een vonnis kort geding heeft per definitie geen gezag van gewijsde omdat het gaat om een voorlopig oordeel van een voorzieningenrechter. Een bodemrechter is niet aan de uitkomst van een kort geding gebonden (en mag daar dus van afwijken).

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op