eis in reconventie

Een gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
in een dagvaardingsprocedure is bevoegd een tegenvordering in te stellen. Dit wordt een eis in reconventie of tegeneis genoemd. Zo’n reconventionele vordering moet meteen bij de conclusie van antwoord Een conclusie van antwoord bevat de reactie op de dagvaarding, en kan tevens een eis in reconventie bevatten. De wet geeft diverse regels over de formaliteiten waaraan een conclusie van antwoord moet voldoen.
» Meer over conclusie van antwoord
conclusie van antwoord
(in conventie) worden ingesteld.

Categorieen:
Synoniemen: tegenvordering, tegeneis, reconventionele vordering, tegenclaim

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op

Blog artikelen over het begrip "eis in reconventie"

5 september 2015

Gedagvaard, wat te doen?

Als een partij een (geld)vordering heeft op een ander, maar die ander weigert te ...