Terug
e

eigenrichting

Het recht in eigen hand nemen, voor eigen rechter spelen.

Er is sprake van eigenrichting als iemand handelingen verricht of maatregelen neemt waarvoor normalitair een rechterlijk vonnis of verlof nodig is. Een ontruiming van een kraakpand door een paar sterke jongens is een vorm van eigenrichting. Ook is er sprake van eigenrichting als burgers zelf overgaan tot het straffen van daders van strafrechtelijke overtredingen. Eigenrichting is onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
en soms strafbaar (afhankelijk van de vorm van eigenrichting).

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op