Terug
b

bindend advies

Een wijze van alternatieve geschillenbeslechting waarin partijen overeenkomen advies te vragen aan een onafhankelijke derde (meestal een deskundige) welk advies bindend is voor partijen. Het bindend advies is een soort  vaststellingsovereenkomst De overeenkomst waarin partijen bindende afspraken maken ter voorkoming of beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil.
» Meer over vaststellingsovereenkomst
vaststellingsovereenkomst
waardoor de r
egels die gelden voor een algemene vaststellingsovereenkomst van toepassing zijn.

Een bindend advies wordt soms verward met een arbitraal vonnis maar het is niet hetzelfde. Een bindend advies wordt niet door een rechter gegeven en het is dus geen vonnis. Een bindend advies kan niet zoals een (arbitraal) vonnis worden geëxecuteerd.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op