Terug
b

bevoegdheidsincident

Als een gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
partij van mening is dat rechter of de rechtsprekende instantie (bv. een arbitrageraad) niet bevoegd is om over het geschil te oordelen, dan kan de gedaagde in een bevoegdheidsincident (een vordering die hangende het geding wordt ingesteld) de rechter vragen om over zijn bevoegdheid een oordeel te geven.

Een rechter kan onbevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil bijvoorbeeld omdat partijen een forumkeuze hebben gemaakt, omdat de zaak bij de verkeerde rechtbank is aangebracht, omdat er sprake is van een arbitragebeding (of juist niet) of omdat de Nederlandse geen rechtsmacht De bevoegdheid van een rechter van een bepaald land om over een geschil te oordelen. De Nederlandse rechter in Nederland zijn niet bevoegd om over ieder juridisch geschil te oordelen.
» Meer over rechtsmacht
rechtsmacht
heeft (bij internationale geschillen).

De rechter zal vonnis wijzen waarin hij ofwel vaststelt dat hij bevoegd is (dan wordt de zaak terug verwezen naar de rol voor voortzetting van de procedure) ofwel onbevoegd. In geval van onbevoegdheid eindigt de procedure.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op