Terug
r

reprorecht

In de Auteurswet is de mogelijkheid voor bedrijven en instellingen opgenomen om auteursrechtelijk beschermd werk zoals krantenartikelen of een gedeelte uit een boek te kopiëren zonder dat dit een inbreuk op het auteursrecht Het exclusieve recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen.
» Meer over auteursrecht
auteursrecht
oplevert. De voorwaarde is dat hiervoor een vergoeding wordt betaald aan de makers van de publicaties. Dit heet het reprorecht en de vergoeding wordt aangeduid als reprorechtvergoeding.

De reprorechtvergoedingen worden geïncasseerd bij de bedrijven en instellingen door de auteursrechtenorganisatie stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
Stichting
Reprorecht en wordt ook door hen verdeeld onder de auteursrechthebbenden.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op