plagiaat

Het onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
overnemen/kopiëren/citeren van het schriftelijk werk van een ander, waarbij de overnemer pretendeert dat het werk van zijn eigen hand is en nalaat de bron te vermelden.

Categorieen:

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op