Terug
p

plagiaat

Het onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
overnemen/kopiëren/citeren van het schriftelijk werk van een ander, waarbij de overnemer pretendeert dat het werk van zijn eigen hand is en nalaat de bron te vermelden.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op