Terug
n

naburig recht

Een naburig recht beschermt de creatieve inspanningen en prestaties van uitvoerend kunstenaars (musici, dansers, etc.) producenten van geluidsopnamen en omroeporganisaties. Het naburig recht lijkt op het auteursrecht Het exclusieve recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen.
» Meer over auteursrecht
auteursrecht
.

In de Wet op de naburige rechten is neergelegd dat degene die een (auteursrechtelijk beschermd) werk uitvoert, rechten heeft. Zo heeft de uitvoerende kunstenaar het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor het opnemen of reproduceren van een uitvoering. Ook is de toestemming van de uitvoerend kunstenaar vereist voor het verkopen of verhuren van een opname van een uitvoering of van een reproduktie en voor het uitzenden of het op een andere wijze openbaar maken van een uitvoering.
Bij het auteursrecht wordt de maker van het werk beschermd. Bij naburige rechten de uitvoerder. Een uitvoerend kunstenaar kan natuurlijk ook de maker van het werk zijn. In dat geval geniet hij bescherming van zowel het auteursrecht als de naburige rechten.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op