Terug
m

modellenrecht

Het modellenrecht beschermt de vormgeving/uiterlijk van een voortbrengsel (3-dimensionale voorwerpen). Denk aan de kleur, vorm of het materiaalgebruik van voorwerpen die op zichzelf niet auteursrechtelijk zijn beschermd (de vormgeving van een paraplu kan zijn beschermd, de paraplu als voorwerp op zich niet).

Deze bescherming ontstaat pas door deponering van het model bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
Eigendom
(BBIE). Een depotaanvraag wordt alleen geaccepteerd als het model nieuw is en een eigen karakter heeft. Na registratie is de maker uitsluitend bevoegd het model te exploiteren. De bescherming geldt voor 5 jaar en kan 4 keer verlengd worden voor telkens een periode van 5 jaar.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op