beeldmerk (mv: beeldmerken)

Een logo. Een beeldmerk valt net zoals een woordmerk onder het begrip ‘merk’ in de zin van het merkenrecht De bescherming die een houder van een merk geniet tegen gebruik van zijn merk door derden.
» Meer over merkenrecht
merkenrecht
. Een onderscheidend beeldmerk wordt beschermd door het merkenrecht. Voorbeelden van onderscheidende beeldmerken zijn het Nike symbool en het NS logo.

Categorie

Synoniemen
logo, beeldteken

Gerelateerde begrippen
merkenrecht, intellectueel eigendomsrecht