trust

Een trust (of trust fund) is een rechtsvorm in het Angelsaksische recht welke wordt gebruikt om vermogen te beheren. De trust kent geen rechtspersoonlijkheid. De voordelen van het onderbrengen van vermogen in een trust is het ontwijken van belasting en het afschermen van vermogen voor schuldeisers. Een trust kent namelijk anonimiteit voor de oprichter (de settlor) die het geld verschaft. Hierom is een trust fund uitermate geschikt om vermogen in onder te brengen ten gunste van derden (bv. nakomelingen) zodat -ook- erfbelasting (deels) kan worden ontweken.

Trustee is juridisch eigenaar

De trust wordt beheerd door een trustee. Dit kan zowel een natuurlijk persoon Een mens met rechten en plichten.
» Meer over natuurlijk persoon
natuurlijk persoon
als een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
zijn. De trustee is de juridisch eigenaar maar niet de begunstigde. De trustee beheert de gelden en doet uitkeringen aan een begunstigde (beneficial owner of beneficiary) of ten behoeve van een specifiek doel (bijvoorbeeld studiebeurzen of kunst). Vaak wordt er aan de uitkering van gelden uit een trust voorwaarden gesteld.

Categorieen:
Synoniemen: trust fund

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op