tag along regeling (mv: tag along regelingen)

Een regeling die de minderheidsaandeelhouder het recht geeft zijn aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
mee te verkopen als de meerderheidsaandeelhouder zijn aandelen verkoopt. Deze regeling kan worden opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst. De minderheidsaandeelhouder moet dan wel zijn aandelen aan de koper verkopen onder dezelfde voorwaarden als de meerderheidsaandeelhouder. De regeling wordt ook meeverkooprecht genoemd.

Een variant hierop is de drag-along regeling waarbij een (meerderheids)aandeelhouder het recht heeft om mede(minderheids)aandeelhouders gedwongen mee te laten doen in een verkoop van de onderneming.

Categorie

Synoniemen
tag along, meeverkooprecht

Gerelateerde begrippen
aandeel